A A A
ENA

Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA)

Omschrijving

Het Economisch Netwerk Albertkanaal omvat alle ontwikkelingen rond het Albertkanaal met betrekking tot bedrijvigheid. Binnen het ENA bestaan er tal van initiatieven om bestaande bedrijventerreinen te vernieuwen, uit te breiden of om de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen mogelijk te maken.

De Vlaamse regering heeft uiteindelijk beslist om te opteren voor een regionaal bedrijventerrein dat zo veel mogelijk inspeelt op de multimodale troeven van het Albertkanaal, en met voornamelijk een invulling als transport- en distributiezones voor watergebonden bedrijvigheid.

 

Beginperiode

Tussen 2001 en 2003 boog een studieconsortium, bestaande uit Iris Consulting, Buck Consultants International en WES Onderzoek&Advies, zich over deze materie. Deze studie was een echte evenwichtsoefening tussen de betrokken actoren en resulteerde in een voorstel voor concrete actiepunten.

In 2004 aanvaardde de Vlaamse regering de studie als basis voor de ruimtelijke afwegingen langs het Albertkanaal. Hiermee gaf ze het startsein voor de oprichting van het Coördinatieplatform Economisch Netwerk Albertkanaal en zette ze het licht op groen voor de uitvoering van een aantal concrete acties.

Na tien jaar werd het actieprogramma doorgelicht, zie BROCHURE en in 2015 besliste de Vlaamse Regering over de verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal.

 

>> Lees het volledige besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004, over de nadere uitwerking van het ENA
>> Lees de voorafgaande studie van het studieconsortium (2001-2003)

>> Lees de beslissing van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 over de verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het ENA

 

Projecten & wegwijs

De ENA-projecten zijn gelegen aan het Albertkanaal, langs de E313. Zij liggen gespreid over de provincies Antwerpen en Limburg. Binnen het ENA worden zowel nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld als bestaande sites opgewaardeerd. Ook locatieonderzoek en infrastructuurprojecten zijn hierbij nodig.

Uiteindelijk heeft men een groepering gemaakt van Nieuwe bedrijventerreinen, Bestaande bedrijventerreinenGebiedsprogramma's, en Infrastructuurprojecten

 

Meer info:

>> Lees de folder Economisch Netwerk Albertkanaal (pdf)

>> Gedetailleerde informatie over ENA

In de kijker

Brochure ENA

Raadpleeg hier de brochure rond 10 jaar Economisch Netwerk Albertkanaal

Tien jaar 'Economisch Netwerk Albertkanaal'

Infomarkten op 19 mei (Geel) en 26 mei (Hasselt)


Uitvoeringsprogramma voor het ENA

Op 17 juli 2015 besliste de Vlaamse Regering over de verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal.

Zie hier de beslissing.