A A A
ENA

RVR Afzonderlijke Bedrijventerreinen

Ruimtelijke Veiligheidsrapporten op niveau van de afzonderlijke bedrijventerreinen geven aan welke Seveso-activiteiten mogelijk zijn binnen een bepaald gebied rekening houdende met de omgeving of omgekeerd, welke gevoelige locaties mogelijk zijn in de omgeving van een gebied met Seveso-activiteiten. Deze Ruimtelijke veiligheidsrapporten kaderen in de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de betrokken gebieden.

In de kijker
Brochure ENA by adamjo

Raadpleeg hier de brochure rond 10 jaar Economisch Netwerk Albertkanaal

Tien jaar 'Economisch Netwerk Albertkanaal' by sfranckx
Infomarkten op 19 mei (Geel) en 26 mei (Hasselt)


Uitvoeringsprogramma voor het ENA by Connect

Op 17 juli 2015 besliste de Vlaamse Regering over de verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal.

Zie hier de beslissing.