A A A
ENA

Over het RSV

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997) zet de krijtlijnen uit voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen. Een element hiervan is bedrijvigheid: het plan wil 7.000 ha bijkomende bedrijventerreinen realiseren, naast hergebruik en vermarkten van bestaande terreinen. ENA is één van de gevolgen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarbij rond het Albertkanaal nieuwe en bestaande bedrijventerreinen (verder) ontwikkeld worden.

Hierbij vindt u de link naar de website van het RSV: rsv.vlaanderen.be

In de kijker

Brochure ENA

Raadpleeg hier de brochure rond 10 jaar Economisch Netwerk Albertkanaal

Tien jaar 'Economisch Netwerk Albertkanaal'

Infomarkten op 19 mei (Geel) en 26 mei (Hasselt)


Uitvoeringsprogramma voor het ENA

Op 17 juli 2015 besliste de Vlaamse Regering over de verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal.

Zie hier de beslissing.