A A A
ENA

Studies

Voor het gehele ENA-project worden drie overkoepelende studies uitgevoerd:

    1. Milieueffectenrapport 
    2. Ruimtelijk Veiligheidsrapport
    3. Vermarkting

Het milieueffectenrapport onderzoekt de invloed van de projecten op mens en milieu.

De ruimtelijke veiligheidsrapportage ziet toe op de preventie en de beperking van de gevolgen van zware ongevallen die het gevolg kunnen zijn van de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijk worden door de herbestemming van een perceel. Het Ruimtelijk Veiligheidsrapport werd reeds afgerond, zowel op niveau van het volledige ENA als op niveau van de afzonderlijke bedrijventerreinen.

Per project worden ook afzonderlijke studies uitgevoerd. Voor een specifieke investering of de ontsluiting van het terrein kan een plan- of project-MER opgemaakt worden, als herbestemming noodzakelijk is wordt een RUP opgemaakt.

Wanneer een terrein ontwikkeld is, maakt ontwikkelaar dit klaar voor exploitatie. Hij gaat ook op zoek naar bedrijven die geïnteresseerd zijn om er zich te vestigen.

In de kijker

Brochure ENA

Raadpleeg hier de brochure rond 10 jaar Economisch Netwerk Albertkanaal

Tien jaar 'Economisch Netwerk Albertkanaal'

Infomarkten op 19 mei (Geel) en 26 mei (Hasselt)


Uitvoeringsprogramma voor het ENA

Op 17 juli 2015 besliste de Vlaamse Regering over de verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal.

Zie hier de beslissing.