A A A
ENA

Heirenbroek

Waar: Herentals

Wat: Nieuw bedrijventerrein

Ha: 38,6


Ligging:

 

Doelstellingen:

  • Ontwikkelen als multimodale poort omwille van de ligging langsheen de spoorweg op het knooppunt van het Albertkanaal en het kanaal Bocholt-Herentals

 

Stand van zaken:

 
  • GRUP Definitief vastgesteld: 4 december 2009
  • Ontwikkeling in voorbereiding (NV De Scheepvaart): overleg Infrabel
  • In voorbereiding door NV De Scheepvaart (verhoging spoor- en wegbruggen, verbreding kanaal, verlegging spoorlijn, …).
  • Onderzoek van verhoging bruggen en omleggen spoorlijn
  • Nog ruim 10 ha terrein beschikbaar voor nieuwe bedrijven

In realisatie:In de kijker