A A A
ENA

Albertknoop

Waar: Lanaken/Maastricht

Wat: Albertknoop - herstructurering (Lanaekerveld)

Ha: 57


Ligging:

 

Doelstellingen:

 • Zouwdal (beek – ecologische verbinding)
 • Ontginning realiseren - leembank
 • Grensoverschrijdend bedrijventerrein (deels watergebonden)
 • Schrappen tracé Cabergkanaal (aparte actie ENA)
 • Ontsluiting
 • Omleggen buisleiding Air Liquide

Bijkomend onderzoek:
Inrichtingsstudie – 2012

 

Doorlopen procedures:

 • Inrichtingsstudie
 • Akkoorden stuurgroep strategisch project 2012-2013
 • Na c-Dagelijks Bestuur ENA en c-ENA van 21.12.2011 >>reactiveren van de twee actiepunten herziening RUP Lanaekerveld  en schrappen tracé Cabergkanaal
 • Overleg dienst MER >> ontheffing
 • Opstellen actieprogramma (realisatie) >> overeenkomst


Stand van zaken:

 • Akkoord over inrichtingsvisie (maart 2013)
 • Akkoorden overeenkomst in voorbereiding
 • Ontheffing MER door projectbureau
 • strategisch project Albertknoop: watergebonden bedrijventerrein en inrichting van het Zouwdal (zie http://albertknoop.eu)
 • Opheffing zgn Traktaat zorgt voor opheffing reservatiestrook gew RUP, terrein (na ontginning) kan ontwikkeld worden
 • Deels bouwrijp en beschikbaar gemaakt (brochure mei 2015),
  Vlaams Gewest trekt de planning

GRUP:

 • C-ENA herziening GRUP en schrappen tracé obv consensus en hoofdlijnen inrichtingsstudie  in strategisch project
 • Eerste subsidieperiode : 01.09.2010 - 01.09.2013
 • Beslissing over aanvraag voor Albertknoop + werd eind 2013 door minister RO ondertekend.
 • Belangrijkste acties:
  • realisatie van deelprojecten Zouwdal, ontginning, ontsluiting, omleggen buisleiding, …
  • uitwerken voorstel voor herinrichting (studie 2012) op basis van masterplan
  • overeenkomsten bereiken tussen partners (bv akkoord over de inrichtingsvisie in maart 2013)
  • voorbereiden van procedures rond milieuonderzoek, herbestemming,….
  • strategie rond thema wonen
  • communicatie-initiatieven (bv website www.albertknoop.eu)
 • Verdere overeenkomsten afsluiten voor de effectieve realisatie (projectcoördinator)
 • Inrichtingsplan uitgewerkt in 2011
 • Vlaamse overheid maakt een nieuw GRUP dat het bestaande GRUP  ‘Oppervlaktedelfstoffenzone Leem in Zuid-Limburg’ vervangt


Procedure:

 • Consensus op hoofdlijnen voorontwerp plan in stuurgroep (januari)
 • Indienen dossier MER-ontheffing (februari/maart)
 • Beperkte opdracht opmaak VO GRUP (Omgeving)
 • Terugkoppeling in DB ENA en c-ENA (maart/april)
 • MER-screening door dienst MER goedgekeurd 2.03.2015 en wordt de stap naar het GRUP procedure gezet
 • Plenaire vergadering
 • Communicatie-initiatief gepland (Connect)
 • Afsluiten overeenkomsten
Albertknoop
Albertknoop
In de kijker