A A A
ENA

Genk Zuid-Oost (zoekzone)

Locatieonderzoek: Genk Zuid-Oost 


Het voorbereidend onderzoek naar het Economisch Netwerk Albertkanaal stelde op deze locatie de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein voor. In de nabije omgeving ligt een habitatrichtlijngebied. In haar besluit van 23 april 2004 over de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal heeft de Vlaamse Regering beslist dat de effecten van een bedrijventerrein op het nabijgelegen habitatrichtlijngebied zouden worden onderzocht.


Beslissing Genk Zuid-Oost. Klik op kaart voor grotere versie (opent in nieuw venster).


De beoordeling gebeurde in de globale plan-MER ENA (klik hier voor actuele informatie over dit plan-MER). Het uitgangspunt van een plan-MER is dat in het stadium van de planning en besluitvorming van bepaalde activiteiten de mogelijke schadelijke effecten voor mens en milieu in kaart worden gebracht, samen met die van de bestaande alternatieven voor deze activiteiten.


Tien jaar na het besluit dat de zoekzones vastlegde werden de resultaten bekeken: de Vlaamse regering besliste op 17 juli 2015 om de zoekzones te herstructureren naar gelang de ruimtelijke en/of inhoudelijke samenhang die de zoekzones vertoonden. Zo komt men voor het eerst bij een nieuwe categorie, namelijk de gebiedsprogramma’s. Voor het gebiedsprogramma Genk Zuid betekende dit een herstructuring van zoekzones in het Limburgse grondgebied. Ruimtelijk kan Genk Zuid beschreven worden als een “poort” die doorgang geeft naar de verschillende zoekzones in dat gebied. Door de nabijheid langs en over het water van verschillende zoekzones en herstructureringsprojecten heeft men enkele koppelingen gemaakt. Zo werden Ebema en Munsterbos samen genomen in ‘Genk Zuid Oost’.


De Vlaamse regering besliste vanwege de negatieve impact op de omgeving Munsterbos niet meer als bedrijventerrein te ontwikkelen, maar herbestemde het gebied als bosgebied. Voor Ebema gold dezelfde beslissing. Ebema wordt verder als individueel project herontwikkeld.

In de kijker
Brochure ENA by adamjo

Raadpleeg hier de brochure rond 10 jaar Economisch Netwerk Albertkanaal

Tien jaar 'Economisch Netwerk Albertkanaal' by sfranckx
Infomarkten op 19 mei (Geel) en 26 mei (Hasselt)


Uitvoeringsprogramma voor het ENA by Connect

Op 17 juli 2015 besliste de Vlaamse Regering over de verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal.

Zie hier de beslissing.