A A A
ENA

Nikelaan N156

Waar: Netebekken 

Wat:

  • ontsluiting op primaire weg II niveau van verschillende bedrijventerreinen.
  • Verbinding tussen huidige weg ‘Langvoort’ (Laakdal) en op-en afrittencomplec E313 (Ham)
  • Doortrekken Kanaalweg (N156/Nikelaan): ter hoogte van Ham/Zwartenhoek verlengd tot aan op- en afrittencomplex 25 later bijkomend voorzien in 2015

Situering:


Doorlopen procedures:

  • Grotendeels uitgevoerd
  • Voor het bijkomend gedeelte: streefbeeld gemaakt
  • nv De Scheepvaart is bezig met aanleg van interne ontsluitingsweg met riolering en nutsleidingen voor ontsluiting perceel bedrijventerrein Ham-Zwartenhoek tussen Meerhoutstraat (N110) en Staatsbaan (N141)
  • Realisatie van het laatste deel voorzien tegen eind 2015  zodat interne ontsluitingsweg gelijktijdig met N156 kan in gebruik genomen worden 


In de kijker

Brochure ENA

Raadpleeg hier de brochure rond 10 jaar Economisch Netwerk Albertkanaal

Tien jaar 'Economisch Netwerk Albertkanaal'

Infomarkten op 19 mei (Geel) en 26 mei (Hasselt)


Uitvoeringsprogramma voor het ENA

Op 17 juli 2015 besliste de Vlaamse Regering over de verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal.

Zie hier de beslissing.