A A A
ENA

Lanaken

Waar: Lanaken

Wat: Herstructurering bestaand bedrijventerrein

Ha: 19


Ligging:

 

Doelstellingen:

Herbestemming industriegebied en buffergebied (gewestplan) naar watergebonden bedrijvigheid en spoor. Terrein volledig invullen met bedrijven

 

Doorlopen procedures:

Gewestelijk RUP definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering – 27.11.2009

 

Stand van zaken:

 • 10 ha beheer nv De Scheepvaart:
  • bufferstrook thv kanaal herbestemd om watergebonden ontsluiting
  • mogelijk te maken, ook ontsluiting via het spoor
  • momenteel worden grondwerken uitgevoerd en nodige infrastructuur aangelegd
  • in uitvoering - deels bouwrijp en beschikbaar gemaakt (brochure mei 2015),
  • Vlaams Gewest trekt de planning

 


Lanaken
Lanaken
Lanaken
In de kijker